Znani odvetniki preganjajo člane iniciative Še je čas!

Več članov iniciative Še je čas! je v zadnjih dnevih prejelo pismo odvetniške pisarne Čeferin, v katerem jih pozivajo, da takoj prekinejo s kampanijo Še je čas! in širjenjem rezultatov raziskave “Družbeni strošek energije iz Šoštanja”.
Po 183. členu Obligacijskega zakonika grozijo z različnimi vrstami ukrepov in odškodnin, vse v imenu zaščite dobrega imena in ugleda pravne osebe TEŠ.

Glinenčkom pisma še niso mogli izročiti, ker nimajo stalnega naslova v Republiki Sloveniji. Morda jih bodo začeli preganjati po ulicah in trgih.

Kaj so imeli za povedati pravniki:

“…menimo, da s kampanijo proti obratovanju TEŠ 6 razpihujete medijsko kampanijo, ki ima za ugled in dobro ime naše stranke izrazito negativne posledice.  Zaskrbljujoče je, da trditve o smrtnih žrtvah in gospodarski škodi razširjate na podlagi neuradnih metodologij.
S tem dopisom vas želimo opozoriti, da sta ugled in dobro ime osebnostni pravici, ki ju pravo priznava tudi pravnim osebam. Vsako ravnanje, ki povzroči okrnitev ugleda ali dobrega imena pravne osebe in katerega predvidljiva posledica je nastanek škode pa ima značilnos protipravnega ravnanja.
183. člen Obligacijskega zakonika nadalje določa, da lahko sodišče prisodi pravni osebi za okrnitev ugleda ali dobrega imena pravično denarno odškodnino neodvisno od plačila premoženjske škode, pa tudi, če premoženjske škode ni, če spozna, da okoliščine primera to opravičujejo.
Na podlagi zgoraj navedenega Vas pozivamo, da nemudoma prenehate z razširjanjem neverodostojnih podatkov o smrtnih žrtvah in višine gospodarske škode, ki naj bi jih povzročilo obratovanje TEŠ 6. V nasprotnem bomo primorani ugled in dobro ime naše stranke zaščititi pred pristojnimi organi.”