Velika peč, v kateri lahko zapravimo prihodnost

TEŠ 6 je novi, šesti blok Termoelektrarne Šoštanj in hkrati največja investicija, ki trenutno poteka v Sloveniji. Po navedbah investitorja bo TEŠ 6 z močjo 600 MW obratoval 40 let in zaposloval 200 ljudi. Kot gorivo bo uporabljal velenjski lignit, s tem pa na leto povzročil vsaj 3.150.460 ton, v celotni življenjski dobi pa vsaj 126.018.392 ton emisij CO2. V času obratovanja bo TEŠ6 povzročil onesnaženje, zaradi katerega bo umrlo vsaj 1.320 ljudi.

Naložba je v tem trenutku ocenjena na 1,3 milijarde EUR, pri čemer finančna konstrukcija projekta še ni zaključena in še ne vključuje vseh pričakovanih stroškov. K financiranju projekta sta pripravljeni pristopiti Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD, 200 milijonov EUR) in Evropska investicijska banka (EIB, 550 milijonov EUR). Slednja za 440 milijonov EUR kredita zahteva izdajo državnega poroštva, o katerem bodo julija odločali poslanci Državnega zbora.

Nacionalni energetski program Slovenije, ki vsebuje cilje, usmeritve ter strategijo rabe in oskrbe z energijo, TEŠ 6 ne predvideva.

Velik del javnosti, strokovnjaki in nekateri politiki projektu nasprotujejo, ker je sporen iz številnih vidikov – ekonomskega, okoljskega, družbenega in etičnega.