Poletno branje glinenčkov

Kaj bodo brali glinenčki v dnevih po sprejetju poroštva?
Povprašali smo jih, katere knjige jemljejo s seboj na nadaljnjo pot.
Seznam nekaterih izmed izbranih knjig:

Rastko Močnik – Svetovno gospodarstvo in revolucionrna politika
Hanna Arendt – Responsibility and Judgement
Reiner Maria Rilke – Devinske elegije
Nicolas Bourriaud – Relacijska estetika
Stephen Duncombe – Re-imagine Progressive Poliitics in an Age of Fantasy
Gaston Bachelard – The Poetics of Reverie
Deleuze and Guattari – Thousand Plateaus