Spoštovani poslanec, poslanka Državnega zbora Republike Slovenije.

Pred vami je pomembna odločitev. Ali projektu TEŠ 6 odobriti državno poroštvo za obveznosti iz dolgoročnega posojila Evropske investicijske banke v višini 440 milijonov evrov?

Slovenski javnosti so bile nedavno predstavljene nove pomembne ugotovitve glede posledic obratovanja TEŠ6. Na podlagi teh ugotovitev vas z vso resnostjo pozivamo, da sprejmete odgovorno odločitev in državno poroštvo zavrnete.

Poročilo Družbeni strošek energije iz Šoštanja, ki ga je na podlagi metodologije Evropske agencije za okolje pripravila organizacija Greenpeace, namreč ugotavlja,  da bo TEŠ 6 zaradi onesnaženja zraka v svoji življenjski dobi povzročil vsaj 1.320 smrti.  Poročilo nadalje ugotavlja, da bo zaradi onesnaženja zraka TEŠ 6 v vsakem letu delovanja povzročil med 168 in 242 milijonov EUR škode narodnemu gospodarstvu v obliki škode v kmetijstvu, vplivov na zdravje ljudi in pospeševanja podnebnih sprememb.

Omenjene ugotovitve so šokantne, niso pa edine. Številne domače in mednarodne analize so jasno pokazale, da je TEŠ 6 projekt, ki:

  • ni potreben za varno oskrbo Slovenije z električno energijo;
  • finančno ni upravičen;
  • ne prinaša novih delovnih mest;
  • Slovenijo uvršča med zaostale države;
  • ga zaznamujejo slabo vodenje, ter sumi kaznivih dejanj in korupcije;
  • je predmet preiskave Evropske komisije;
  • je predmet preiskav EIB in EBRD;
  • nima 100% zaupanja aktualne Vlade RS.

Čez 40 let bi lahko o vas govorili kot o politiku, ki je zmogel preseči partikularnosti in opaziti bistvo. Čez 40 let bi lahko o vas govorili kot o poslancu, ki ni dovolil vplesti državo v serijo nesrečnih posledic zelo zgrešenega projekta.

Spoštovani poslanec, spoštovana poslanka Državnega zbora Republike Slovenije, odločitev je v vaših rokah in še je čas, da slovensko javnost navdušite z odločnostjo. Kot državljana, starša, prijatelja in nekomu soseda vas pozivamo, da zavrnete poroštvo države za uresničitev projekta TEŠ6 in pokažete, da si zaslužimo boljšo prihodnost.

V pričakovanju novic o vašem glasovanju vas vljudno pozdravljam,

mag. Nina Stros
v imenu pobude
Še je čas.