Avtorji:
Zavod za komunikacijo družbenih tem Avanta Largo

Maja Hawlina
maja@poper.si
[link]
Bor Pungerčič
borpungercic@gmail.com
[link]

grafična podoba: Sara Jassim
Posebej se zahvaljujemo Marku Brumnu, za pomoč pri razvoju idej.

Koordinatorji:
Focus, društvo za sonaraven razvoj, [link]
Greenpeace v Sloveniji, [link]

Podporniki:
CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp, [link]
Civilna iniciativa DavkoPlačevalciSeNeDamo, [link]
Društvo Temno nebo Slovenija, [link]
Društvo za ozaveščanje in osebnostno rast Sonce, [link]
Duh časa, Društvo za trajnostni razvoj, [link]
Ekologi brez meja, [link]
Ekološko društvo Eco Vitae, [link]
Elizabeta Živkovič, upok. dipl. pravnica
Focus, društvo za sonaraven razvoj, [link]
Gibanje za trajnostni razvoj TRS, [link]
Greenpeace v Sloveniji, 
[link]
Inštitut za trajnostni razvoj, [link]
Ivo Vajgl, poslanec v Evropskem parlamentu, [link]
Luka Omladič, filozof
Mladinsko združenje Brez izgovora, [link]
Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC, [link]
Slovenski E-forum, Društvo za energetsko ekonomiko in ekologijo, [link]
Stranka mladih – zeleni Evrope, [link]
Stranka za trajnostni razvoj TRS, [link]
Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, [link]
Zares – socialno liberalni, [link]
www.ustavimotes6.si, [link]