Glinenčki v Šoštanju

Glinenčki so se odzvali mnogim povabilom s strani vodstva TEŠ, naj obiščejo Šoštanj in Šaleško dolino, ter se prepričajo o enotni podpori med lokalnim prebivalstvom.
Srečali so se s prebivalci, da bi spoznali in razumeli njihova stališča glede gradnje. Predvsem pa jih je zanimalo, kaj se je zgodilo od leta 1987, ko je večina prebivalstva nasprotovala takratnim načrtom za izgradnjo TEŠ5, kot to dokazujejo arhivirani dokazi, na primer oddaja Vala202.
Vsi Šoštanjčani, ki so jih glinenčki imeli priložnost srečati, so jih toplo sprejeli. Prevladujoč vtis je, da imajo o projektu različna mnenja in ne zavračajo pogovora o tej občutljivi temi. Vpričo težke ekonomske situacije in strahu pred izgubo velikega števila delovnih mest, ki za marsikatero družino predstavljajo izključni vir dohodka, pa je vsekakor potrebno razumeti, da se dolgoročnejše posledice za zdravje lahko zdijo abstraktne in manj grozeče.
V takšni situaciji so glasni ugovori toliko težji. A gotovo lahko svojo solidarnost s prebivalci Šaleške doline pokažemo na boljši način, kot z odobritvijo državnega poroštva za projekt, ki bo prav njim dolgoročno najbolj škodoval.