Glinenčki na Mladih rimah

Ta teden se je zaključil festival Mlade rime, na katerem so bili polnih 14 dni glinenčki medij poezije. Nanj so legale besede gostujočih in domačih pesnikov, obiskovalcev, organizatorjev. Postali so nosilci novih pomenov in novih izrazov, na stiku med brano in izgovorjeno besedo.
Zakaj? Ker je poezija akt, ki prikliče v bivanje nove resničnosti in zaobrne perspektive. Ker poezija gleda scela in vidi bistvo. Ker le besede, ki sanjajo, razbijajo navade in odpirajo sveže  vizije. In ker je poezija – beseda v akciji.