Glinenček v čitalnici Babel

Glinenček je obiskal čitalnico Babel na Mostovni v Solkanu!