Dobili bomo elektriko, izgubili skoraj vse ostalo

TEŠ 6 ni potreben za varno oskrbo z električno energijo
Osnutek Nacionalnega energetskega programa (junij 2011) predstavlja dva možna energetska scenarija brez TEŠ 6. Oba zagotavljata enako kakovost oskrbe z električno energijo za Slovenijo kot scenariji, ki vključujejo TEŠ 6. Še več, tudi scenarij, ki ne predvideva TEŠ 6 niti drugega bloka jedrske elektrarne, predvideva izvažanje električne energije.

TEŠ 6 finančno ni upravičen
Projekt TEŠ 6 se od vsega začetka sooča s problemom nejasne ekonomske slike. Začetna cena projekta je znašala 602 milijonov evrov, v letu 2007 je narasla na 1.070 milijonov, v zadnjem investicijskem programu pa je ocenjena že na 1,3 milijarde evrov. In kljub tako visoki vrednosti investicije, ta še vedno ne vključuje vseh stroškov. Zaradi nizke stopnje donosnosti ter nepredvidljivih stroškov ima projekt TEŠ 6 visoko stopnjo tveganosti. Če se investicija izkaže za nerentabilno, jo bomo plačali davkoplačevalci. Poročilo organizacije Greenpeace je ob tem še pokazalo, da bo zaradi onesnaženja zraka TEŠ 6 v vsakem letu delovanja povzročil med 168 in 242 milijonov EUR škode narodnemu gospodarstvu v obliki škode v kmetijstvu, vplivov na zdravje ljudi preko onesnaženega zraka in pospeševanja podnebnih sprememb.

TEŠ 6 ne prinaša novih delovnih mest
TEŠ6 bo na dolgi rok ohranil le 200 delovnih mest na lokaciji TEŠ, Premogovnik Velenje pa število jamskih delavcev zmanjšuje za 6,5% na leto. V obeh primerih ne gre za nova delovna mesta, temveč za ohranjanje obstoječih, z vnaprej predvideno časovno omejitvijo.

TEŠ 6 Slovenijo uvršča med zaostale države
Evropska komisija ocenjuje, da bi za prehod v nizkoogljično gospodarstvo morali emisije toplogrednih plinov v sektorju energetike do leta 2050 zmanjšati za 93 – 99 %. Z odločitvijo za TEŠ 6 se bo Slovenija pridružila nerazvitim državam oziroma tistim državam, ki so nezainteresirane za boj  proti podnebnim spremembam.

TEŠ 6 zaznamujejo slabo vodenje ter sumi kaznivih dejanj in korupcije
Komisija za preprečevanje korupcije nedvoumno ugotavlja, da je projekt TEŠ6 zasnovan in izveden netransparentno, ob pomanjkljivem nadzoru in obremenjen s političnimi in lobističnimi vplivi, zaradi česar so v povezavi s projektom bila in še zmeraj so podana visoka tveganja za korupcijo in nasprotje interesov. Komisija v svojem poročilu navaja, da je preiskava projekta ugotovila sume več kaznivih dejanj, ki se preganjajo po uradni dolžnosti, nasprotje interesov, kršitve določb s področja lobiranja in opustitev dolžnega ravnanja posameznih nosilcev javnih funkcij.

TEŠ 6 bo povzročil vsaj 33 smrti na leto
Poročilo organizacije Greenpeace Družbeni strošek energije iz Šoštanja navaja, da bo delovanje TEŠ 6 zaradi onesnaževanja zraka povzročilo vsaj 33 smrtnih žrtev na leto oziroma vsaj 1.320 smrti v 40-letni življenjski dobi objekta.

TEŠ 6 je predmet preiskave Evropske komisije
Zaradi nepravilnosti v postopkih izdaje okoljskega in gradbenega dovoljenja ter neupoštevanja zakonodaje o javnem naročanju primer TEŠ6 preiskuje tudi Evropska komisija. V primeru ugoditve pritožbi glede nespoštovanja Direktive o zajemanju in shranjevanju ogljikovega dioksida bo podana osnova za izpodbijanje okoljskega in gradbenega dovoljenja, ob ugoditvi pritožbi glede nespoštovanja Direktive o javnem naročanju pa bo potrjena nezakonitost postopka naročanja del.

TEŠ 6 je predmet preiskav EIB in EBRD
Zaradi številnih pritožb in objave ugotovitev Komisije za preprečevanje korupcije sta notranje preiskave projekta uvedli tudi Evropska investicijska banka in Evropska banka za obnovo in razvoj, ki naj bi projekt podprli s skupaj 750 milijoni EUR kreditov. Potrditev resnih nepravilnosti v projektu lahko pripelje do odstopa evropskih bank od financiranja projekta.

TEŠ 6 nima zaupanja Vlade
Vlada RS je sprejela sklep, da je državno poroštvo pripravljena podpreti le v primeru, da investitor zniža stroške projekta za okoli 100 milijonov EUR, poskrbi za pogodbo med Premogovnikom Velenje in Termoelektrarno Šoštanj o maksimalni ceni lignita, zaključi projekt v skladu s terminskim načrtom, zagotovi doseganje 9-odstotne stopnje donosnosti projekta in zagotovi omejitev izpustov CO2. Vse kaže, da investitor ne more zagotoviti uresničenja teh pogojev.